Ewa Sokołow – jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją psychologia kliniczna. Podczas studiów uczestniczyłam w licznych stażach organizowanych m.in. przez Poradnie Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP, Poradnię „Poza Schematami”, Wojewódzki Szpital Bródnowski, Fundację Dajmy Dzieciom Siłę oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną Caritas. Obecne jestem związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Młodzieży w Zagórzu, Punktem Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. W chwili obecnej jest ubiegam się o certyfikat PTTPiP w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). W swojej pracy z klientami łączę wiedzę wynikającą ze znajomości różnych podejść terapeutycznych, a szczególnie korzystam z metod psychoterapii Gestalt. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijam właśnie w podejściu Gestalt. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 10 roku życia.

Telefon:694-001-412