Krzysztof Rutkowski - jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia oraz trenerem Familylab. Ukończyłem roczny Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt i od września 2019 roku kontynuuję naukę w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Odbyłem staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Prowadzę seminaria inspirujące dla rodziców oraz wszystkich dorosłych, którym zależy na dobrej relacji z dziećmi.

Moimi najważniejszymi nauczycielami są moje dzieci. To one zmuszają mnie do odpowiedzi na pytania o to, kim jestem i co jest dla mnie ważne. To w relacji z nimi - relacji opartej na zasadzie równej godności - kwitnie poczucie własnej wartości, które pozwala odkryć poczucie sensu i rozwinąć swój indywidualny potencjał.

Telefon: 664 44 98 58