ko–relacje

W ostatni weekend listopada 2014r Marta Bieniasz poprowadziła warsztat o pracy z parami. Uczestnicy mogli doświadczyć jak ważne jest odpowiedzenie sobie na pytanie "W jakiej roli jestem siedząc przed klientami?" Czy jestem ratownikiem, ekspertem, a może obserwtorem? Świadomość swoich przekonań, pragnień i nawyków jest sednem pracy terapeutycznej po obu stronach- klienta i terapeuty. Dziękujemy Marcie, że pokazała nam swój sposób myślenia o roli terapeuty i relacji terapeutycznej.

W sobotę 22 listopada 2014r. odbyło się Walne Zgormadzenie PTPG. Michał Kostrzewski został wybrany wiceprezesem PTPG. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję na owocną, dla scalenia środowiska Gestalt, kadencję nowego Zarządu.

W niedzielę 9 czerwca 2013 r. odbył się dzień otwarty dla studentów kierunków humanistycznych. Podczas spotkania prezentowaliśmy wykorzystanie podejścia Gestalt w różnych obszarach pracy psychologicznej - w psychoterapii, biznesie i szkole. Odbyły się także konsultacje psychoterapeutyczne dla osób, które myślą o rozpoczęciu własnej psychoterapii.

Dzilenie się praktycznym doświadczeneim ze studentami jest dla nas ważnym elementem naszej pracy. Jesteśmy przekonani, że możliwość spotkań z praktykami ułatwia podejmowanie decyzji, co do własnej ścieżki zawodowej. Planujemy cykliczne spotkania dla studentów, podczas których bedziemy przybliżać pracę w podejściu Gestalt.

Osobom, które przyszły na dzień otwarty serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania. Najbliższe w październiku poświęcone będzie psychoterapii Gestalt w filmie.

Warsztat "Siła (power) w psychoterapii"

Od 5 do 7 kwietnia 2013 roku odbył się warsztat rozwojowo-szkoleniowy dla psychoterapeutów "Siła (power) w psychoterapii". Warsztat poprowadziła Lynda Osborne z londyńskiego ośrodka Gestalt. Lynda Osborne przyjechała na zaproszenie Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, z którym współpracujemy.

Zagadnienie siły (power) w relacji psychoterapeutycznej ma wiele aspektów. Lynda poprowadziła nas poprzez doświadczenia przez owe aspekty. Pomyślcie jak rozkłada się siła, władza kiedy do terapety przychodzi klient z kłopotami finansowymi, a terapeuta ma stabilną sytuację zawodowo-finansową? I jak ta sama siła, władza rozkłada się, kiedy do początkującego terapeuty w tarapatach finansowych przychodzi bogaty klient? Czy pieniądze i pozycja społeczna wpływają na proces terapetuczny? Jak bardzo to jest obecne w procesach, które prowadzisz? Czy jesteś świadom tej siły i jej wpływu na proces terapii?

To tylko jeden przykład poruszanych na warsztacie zagadnień.

Zaprosiliśmy Lyndę Osborne do poprowadzenia kolejnego warsztatu w przyszłym roku.

Na jesieni pojawi się informacja o terminie warsztatu.