Martyna Zagórska – jestem psychologiem i psychoterapeutką humanistyczną. Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i czteroletnią Szkołę Psychoterapii oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Intra. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klubie Oparcia Społecznego prowadzonym przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi im. Rychlińskiego, Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Fundacji Nagle Sami. Od kilku lat prowadzę też prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie Gestalt. Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem. Jest też przestrzenią, w której Klient może skupić się na sobie - spotkać się sam ze sobą. W pracy terapeutycznej podstawą jest dla mnie autentyczna i akceptująca relacja. Staram się stwarzać bezpieczne warunki do tego, aby każdy mógł tu być tak, jak tego potrzebuje i we własnym tempie pokonywać trudności i dochodzić do zmiany.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i grupy wsparcia.

Telefon: 509-254-366