ko–relacje

    Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych form pomocy i wsparcia.

    W opiasch psychoterapeutów znajdują się informacje o prowadzonych przez nich formach pomocy i     wsparcia, a w aktualnościach informacje o działaniach grupowych oraz o psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu "POCZĄTKI".