ko–relacje

    Tutaj znajdziecie najnowsze nasze propozycje i informacje o wydarzeniach w ko-relacjach:

Trening terapeutyczny Gestalt

Trening interpersonalny

Grupa terapeutyczna

Grupa. Proces. Terapia. Roczne szkolenie z zakresu terapii grupowej.

Projekt "POCZĄTKI"

Grupy superwizyjne 2018/2019

Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt

"Pomoc psychologiczna dla chorych onkologicznie"- warsztat szkoleniowy dla profesjonalistów