Maja Horawa - jestem absolwentką Wydziału Psychologii UW oraz Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Ukończyłam 2-letni staż w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i Profilaktyki MOP w Warszawie oraz 3- miesięczny staż na Oddziale Zaburzeń Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neuroligii w Warszawie.

Mam doświadczenie prowadzenia grup młodzieżowych, warsztatów dla rodziców, szkoleń i spotkań tematycznych z dziedziny psychologii i psychoterapii.

Psychoterapia jest dla mnie procesem twórczym, drogą do integracji, odkrycia siebie, poszukiwania prawdy i wewnętrznej harmonii. Sądzę, że w każdą drogę bezpieczniej udać się we wspierającym towarzystwie. Do tego zapraszam :)

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora.

Telefon: 504-270-917