coaching jest formą rozwoju osobistego.  Podczas coachingu ustalany jest konkretny cel do którego zmierza osoba coachowana. Coaching wspiera rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy opierając się na indywidualnej decyzji do zmiany po to, by osiągnąć zamierzany rezultat. Pobudza do myślenia, prowadzi do świadomego dokonywania zmian, skupia się na osiąnięciu celu.

Zwykle jest to 6 do 8 spotkań odbywających się co 2 tygodnie ( jeśli zaistnieje taka potrzeba spotkań może być więcej).