psychoterapia rodzinna- forma pomocy dla rodzin przeżywających trudności. Psychoterapia rodzinna pozwala udrożnić komunikację w rodzinie i poprawić relacje pomiędzy poszczególnymi osobami. Psychoterapia rodzinna z reguły trwa 1,5 godziny i odbywa się w cyklu co 2 tygodnie. Pracujemy z rodzinami w oparciu o podejście systemowe.