warsztaty edukacyjne- forma uczenia się oparta o aktywne metody pracy. Wykorzystując potencjał grupy poprzez aktywność uczestników tworzymy zadania, które pozwalają nabywać nowe umiejętności psychologiczne. Uczymy jak lepiej komunikować się z ludźmi, jak lepiej rozpoznawć własne emocje i potrzeby, jak stwiać granice, jak polubić siebie i innych.

Warsztaty są krótkimi formami uczenia się, które mogą tworzyć cykl tematyczny.

Trwają od 4h do 3 dni. Prowadzą je z reguły 2 osoby.