psychoterapia dzieci i młodzieży – jest formą terapii, która angażuje rodziców.

W przypadku małych dzieci polega na spotkaniach rodziców i dziecka z terapeutą. Najczęstszą formą pracy wykorzystywaną w relacji z dzieckiem to  zabawa, bajka , rysunek i inne formy umożliwiające nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem w celu zrozumienia jego trudności.

W przypadku młodzieży początkowo mogą być to spotkania wspólnie z rodzicami, a następnie młody człowiek indywidualnie spotyka się z terapeutą. Wspólnie ustalają obszary nad którymi  chce pracować, czyli zawierają tzw. kontrakt. Terapia polega na rozmowie, wsparciu, pomocy w zrozumieniu siebie, swoich zachowań i pobudzaniu motywacji do zmiany.