Maciej Chodorek - ukończył socjologię oraz kurs przygotowania pedagogicznego na UKSW. Następnie ukończył czteroletnie Studium Terapii Rodziny organizowane przy Stowarzyszeniu OPTA oraz studia podyplomowe na kierunku Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia prowadzone przez WSNS Pedagogium.

Od 2003 roku pracuje terapeutycznie i socjoterapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Pracuje również z dorosłymi, szczególnie z ojcami, dla których od 2009 roku prowadzi grupy, warsztaty oraz terapię indywidualną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Telefon: 792-101-557